Handelshus – Certifieringar


Renewable Energy Directive EU-direktiv 2018/2001(REDII)

Information till leverantörer av RED/OK klimatcertifierad produktion

(Red = Renewable Energy Directive)

Lovanggruppens Handelshus AB är certifierade av 2BSvs som kontrollerar oss så att spannmålen som levereras till Agroetanol uppfyller kraven för klimatcertifierad produktion. Detta innebär att råvaran ska ha full spårbarhet och inte ha negativ inverkan på klimat eller markförhållande där råvaran produceras. Vi tillsänder er leverantörer ett formulär där ni försäkrar att ni är hållbara enligt definition från REDII:

Hållbara kriterier enligt REDII:
– Marken ska varit registrerad som åkermark den 1 januari 2008.
– Marken ska ingå i EU-ansökan.
– Odling inom naturskyddsområden ska ske enligt de krav som finns uppsatta inom dessa områden.
– Varan du levererar ska vara producerad på mark du själv brukar.
– Det är inte tillåtet att leverera från nyodlad mark.


KRAV
Lovanggruppens Handelshus AB uppfyller KRAVs regler. Certifikatet omfattar: Förmedling  av ekologiska produkter som spannmål, trindsäd, oljeväxter, rapskaka, ensilage, potatis, utsäde och halm samt gödning godkänd för ekologisk odling.