Lantbrukskonsult – Historia

Bild1

Under 1970-talet arbetade Torbjörn Lovang som lantbrukskonsulent på lantbruksnämnden i Linköping. Huvudinriktningen var växtodling men han deltog även i projekt kring ekonomi, husdjur, torrläggning mm. I slutet av 1970-talet växte beslutet fram att starta ett eget företag. Huvudskälet var att få möjlighet att integrera rådgivningen kring växtodling med driftsekonomi, teknik och marknad i ett eget företag.

Ytterligare en bidragande orsak var att det svenska lantbruket producerade ett överskott av spannmål som politiskt inte var önskvärt. Eftersom detta på sikt borde leda till att staten minskade sin satsning på rådgivning (för att undvika ytterligare överskott) var det således bäst att hoppa av i tid!
Innan Torbjörn lämnade in sin avskedsansökan efter 11 år på lantbruksnämnden gjorde han en marknadsundersökning för att ta reda på om rådgivningsplanerna skulle gå att förverkliga. Han skickade under hösten 1980 ut 800 introduktionsbrev till lantbrukare i centrala Östergötland. Av dessa skickade 300 in talongen där det angavs att man ville få mer information.
Till dessa skickades ett mer detaljerat säljbrev och 150 av dessa lantbrukare svarade att de ville skriva kontrakt. Eftersom det inte var möjligt att hinna med så många kunder valdes slutligen 50 lantbrukare ut inom några mil från Vikingstad där kontoret skulle ligga. Kontraktsteckning skedde i december och 1 jan 1981 registrerades företaget Lovang Lantbrukskonsult AB.

Bild2
Sedan dess har vi arbetat med en kölista där lantbrukare som önskar rådgivning får ange sitt intresse. Av hänsyn till båda parter är det först när vi bedömer att vi har möjlighet att göra ett bra jobb hos ytterligare kunder som nya kunder erbjuds rådgivningskontrakt.
Från starten arbetade även hustrun Gunnel i företaget och gör så fortfarande. Dessutom var flera personer timanställda för arbete med administration samt vissa rådgivningsmoment. Administrationen utökades 1985 när Margareta Ljungars började arbeta halvtid. Antal kunder var då 64 st och arealen 8300 ha. Per Axelsson anställdes som rådgivare 1987 men hade redan några år tidigare varit på företaget som praktikant. Samma år bildades även Lovanggruppens Företagsservice Ek. förening. Affärsidén var att underlätta för lantbrukare att sälja sin arbetskraft under perioder när man inte hade full sysselsättning för sig själva eller anställda. Året efter, 1988, bildades Lovanggruppens Handelshus AB för att mer aktivt organisera samköp och olika affärssatsningar som t ex Östgötaodlat Biomjöl.

Bild4

Anki Sjöberg anställdes 1991. Fram till nu hade företaget haft verksamheten i en källarlokal bakom banken i Vikingstad. Men våren 1991 så flyttade vi in i dagens byggnad. Först som hyresgäster men 1997 köptes fastigheten. Under perioden 1992-1994 drevs Lovanggruppens Gårdsbutik AB, men i efterhand är det bara att konstatera att den satsningen var 15 år för tidig. Pia Jacobsson anställdes 1994 för att arbeta med all intern administration för de tre föreretagen. Karin Johansson var anställd som rådgivare 1998-2001. Bodil Paulsson anställdes 2001 för att utöka kompetensen på miljösidan. Företaget förstärktes på tekniksidan när Christian Örup anställdes 1999. Jörgen Karlsson arbetade 2002 till 2009 och utvecklade under denna tid vår rådgivning inom ekologisk odling samt markpackning. Anna Hydén började arbeta 2005. Hösten 2006 anställdes Andreas Kronhed för att förstärka på specialgrödorna. Samma höst kom Ulrik Lovang hem efter 10 år rådgivningsarbete i Halland. Parallellt med mammaledighet började även Ulriks fru Malin Lovang att jobba på företaget. Januari 2009 började både Anna Larsson för att ersätta Jörgen och Nina Pettersson för att förstärka på potatissidan.

Bild5

Vid årsskiftet 2008/2009 hade Torbjörn och Ulrik även påbörjat generationsskiftet genom att Ulrik övertagit delar av aktierna i LLAB. Planeringen var sedan att Ulrik successivt skulle överta mer av ansvaret över den operativa rådgivningen medan Torbjörn skulle dra sig tillbaka något men fortfarande arbeta aktivt.

Nu blev det inte så eftersom Torbjörn avled på kvällen den 3 februari i hemmet, 65 år gammal. Detta var givetvis en enorm chock. Under dagen hade företaget haft sin årliga växtodlingskonferens och allt hade varit som vanligt. Torbjörn och Ulrik hade tillsammans med deltagarna skämtat om hur svårt det kan vara för den äldre generationen att släppa greppet och låta den yngre generationen ta över. Mycket tidigare än förväntat fick därför Ulrik ta över VD-skapet för företaget. Men eftersom generationsskiftet påbörjats fanns ändå en viss beredskap och planering för att driva företaget vidare på samma sätt som tidigare. Även om Torbjörn inte längre finns med oss så känner hela företaget att det är viktigt att vi även i fortsättningen arbetar vidare i hans osjälviska anda för lantbrukets bästa.

Efter Torbjörns död instiftades på personalens och familjens initiativ ”Torbjörn Lovangs minnesfond”. Vi kommer årligen att från 2010 dela ut stipendier till personer som i Torbjörns anda utfört eller utför framstående insatser i lantbrukets tjänst. Tack alla som bidrog till fonden.